Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Protempo B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verou­derd is. Protempo B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. Protempo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Deze en alle andere internetpagina’s op de website van Protempo B.V. zijn ter beschikking gesteld als dienstverlening aan onze klanten. Wij vertrouwen erop dat de hier weergegeven informatie de lezers meer bekendheid verschaft over de diversiteit van ons assortiment. Advies is echter per toepassing verschillend en dient op maat gegeven te worden. Voor alle duidelijkheid melden wij dat de informatie op deze website niet als vervanging van dit advies kan dienen.

Alle op onze website getoonde merken zijn geregistreerde merken.

Auteursrechten

Het auteursrecht op de website wordt door Protempo B.V. uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.